Historia

Tämä kirjoituksen tarkoituksena on kertoa seuran synnyinhistoriasta ja seuralle tärkeistä tapahtumista ottamatta kantaa urheilulliseen puoleen, vaikka seuran edustajat ovat loppujen lopuksi menestyneet vuosien saatossa eri lajeissa ja ikäluokissa varsin hyvin.

Kylmäkoskella innostus urheiluharrastamiseen alkoi Mellolan ja Taipaleen kylissä syyskesällä vuonna 1910 koneenkäyttäjä Järvisen ja leipuri E Virtasen toimesta. Urheiluseuran nimeksi päätettiin ottaa Mellolan ja Taipaleen voimistelu ja urheiluseura Alku.

Toiminta lähti vilkkaasti liikkeelle varsinkin Taipaleen kylässä. Uuden urheiluseuran toimintaan kuului urheilun lisäksi muun muassa iltamien ja talkoiden järjestäminen, joista kerätyillä varoilla tuore seura sai hankittua esimerkiksi kaksi voimistelumattoa, korkeat nojapuut, voimistelusauvoja, kaksi kuulaa, kiekon ynnä muuta pientä välineistöä.

Alkuinnostuksen jälkeen toiminta hiipui johtavien toimijoiden puutteeseen kunnes vuonna 1915 toiminta taas elpyi. Samaisena vuonna pidettiin kahdet iltamat ja kesäjuhlat seuran jäsenmäärän ollessa 84. Toiminta pysyi virkeänä kunnes tuli vuosi 1918, jolloin toimintaa ei ollut juurikaan. Seuraavana vuonna 1919 pidettiin taas kahdet iltamat sekä hiihtokilpailut.

Joulukuun 28. päivänä vuonna 1919 pidetyssä kokouksessa Mellolan Kassarissa päätettiin Alku-seuran lopettamisesta, koska kapina-aikana seuran säännöt olivat hukkuneet ja uuden yhdistyslain mukaan olisi ollut muutenkin hankittava seuralle uudet säännöt. Muistitiedon mukaan Alku-seuran säännöissä on ollut, että jos seura kuolee, sen koko omaisuuden saa lähin voimistelu ja urheiluseura. Alku-seuran omaisuus päätettiin siis luovutettavan samassa tilaisuudessa perustetulle uudelle voimistelu- ja urheiluseuralle Veikalle.

Toiminta siis jatkui nyt nimellä Veikka, kunnes tultiin vuoteen 1925 ja helmikuun 8. päivän johtokunnan kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin liittymisestä SVUL:n jäseneksi, jonka johdosta johtokunta esittikin seuran uudelleen järjestämistä. Tämän vuoksi koolle kutsuttiin seuran uudestaan perustava kokous, joka pidettiin Taipaleen kansakoululla 17. päivänä maaliskuuta vuonna ??. Kokouksessa seuran säännöt ehdotettiin muutettavan urheiluseuran malli- sääntöjen mukaiseksi, koska liittyminen SVUL:n ei muuten olisi ollut mahdollista.

Seuran uudeksi nimeksi päätettiin ottaa ehdotettu Kylmäkosken Veikot eli KylVe. Vuonna 1945 Kylmäkosken tehtaan urheilijat lähestyivät seuraa liittyäkseen Kylmäkosken Veikkoihin, joten 5. toukokuuta 1945 pidetyssä kokouksessa päätettiin ilmoittaa SVUL:lle Kylmäkosken tehtaan urheilijoiden liittymisestä Kylmäkosken Veikkoihin. Liittymisen myötä seuran jäsenmäärä kasvoi 84:stä 172:een.

Kylmäkosken Veikkojen toiminta keskittyi alkuvuosina pitkälti Taipaleen kylälle ja siellä olevalle urheilukentälle, joka oli hankittu seuralle. Nykyään kenttä toimii KylVen jalkapalloilijoiden kotikenttänä.

??- luvulla toiminta oli levinnyt koko Kylmäkosken kattavaksi. Tavanomaista toimintaa olivat muun muassa erilaiset kylien väliset kilpailut ja mittelöt. Merkittävä toimintaan liittyvä saavutus oli talkootyöllä rakennettu Veikkojen Maja, joka vihittiin käyttöön vuoden 1976 kesäkuun lopulla. Majan ympäristöön tehtiin myös pururata, jonka myöhemmin toteutetun valaistuksen myötä mahdollisti harjoitusten pitämisen ja kilpailujen järjestämisen myös pimeällä. Pururataa on aikojen saatossa pidennetty yli 4 kilometriä valaistuksen kattaessa latuverkostosta noin 4,5 kilometriä.

Vuonna 2010 talkoovoimin toteutetun remontin myötä majalle saatiin myös kunnolliset sauna- ja pukutilat sekä sisävessa. Veikkojen maja, pururata ja frisbeegolfrata sijaitsevat seurakunnan maalla, jonka pitkät vuokrasopimukset ovat antaneet mahdollisuuden alueen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Kylmäkosken Veikkojen jäsenmäärä on vaihdellut 150 ja 300 jäsenen välillä viimeiset 30 vuotta.