Majan ja ympäristön käytettävyyden parantamishanke v. 2009-10

Veikkojen majan perusparannushankkeen tavoitteena oli majan virkistystoimintamahdollisuuksien parantaminen ja kuntourheiluun kannustaminen. Edellä mainitut tavoitteet parantavat alueellista hyvinvointia ja kaiken ikäisten ihmisten mielenkiintoa liikkumista ja virkistystoimintaa kohtaan. Hankkeen toteutuksessa otettiin huomioon myös erityisryhmät, kuten liikuntarajoitteiset.

Hanke toteutettiin pääosin talkoovoimin vuosien 2009-10 aikana ja sen tärkeimpiä perusparannuskohteita olivat saunaosaston kunnostaminen, inva-wc:n rakentaminen, lämminvesivaraajan ja suihkun hankkiminen, jätevesijärjestelmän uusiminen ja kaivoremontti. Myös sähköliittymän vaihtaminen suuritehoisempaan oli hankkeen onnistumisen kannalta välttämätöntä, jotta latuverkoston valoja ja majan sähkölaitteita voitaisiin käyttää yhtäaikaa käyttömukavuuden häiriintymättä.

Hankkeen valmistuttua Veikkojen maja on toiminut virkistyspaikkana monille eri käyttäjäryhmille kuten järjestöille, yhdistyksille ja yksityisille kansalaisille. Veikkojen majan ja sen lähiympäristön käyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet kattamaan niin kunto- kuin kilpaurheilun, kokoustoiminnan, juhlatilaisuuksien järjestämisen ja virkistystoiminnan samalla lisäten kuntalaisten mahdollisuuksia yhteisölliseen kanssakäymiseen.

4.7.2009
Hanke alkoi kaivon kunnostuksella ja varastojen siivouksella

Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina se sitten vihdoin alkoi, nimittäin Veikkojen majan perusparannushanke. Talkoisiin saapui kiitettävät 9 talkoolaista ja useita työkoneita. Päivän tavoitteena oli vanhan todella huonoon kuntoon päässeen kaivon uudistaminen siten, että pintavedet eivät pääsisi enää vedenlaatua pilaamaan. Kaivonkunnostuksen ohessa kaksi varastoa tyhjennettiin vuosien varrella kertyneistä rojuista, jotta majaan kiinteästi liittyvä varasto saadaan osaksi remonttia.

2.8.2009
Parannushanke jatkui purkutöillä

Elokuun ensimmäisenä sunnuntaina talkoiden päämäärä liittyi lähinnä purkutöihin, jotka saatiinkin melkein valmiiksi. Purkamisen ohessa suoritettiin myös saunaosaston uuden ulko-oven asennus, välipohjan tyhjennys purusta, uuden sisäänkäynnin puhkaisu majan puolelle ja uuteen tulevaan wc:hen.

16.8.2009
Viemäröinnit kuntoon!

30.8.2009
Poistoilmaputkiston asennus ja valuun valmistelu

6.9.2009
Viemäriputkistojen lattiavalu

Marraskuussa 2009
Lattiatöitä, seinien purkua ja rakentamista

Marraskuussa 2009
Koolauksia, eristystöitä, lattiavaluja ja vesiputkien asentamista

5.12.2009
Lattialämmitysmattojen asentamista, palomuurin muurausta ja seinätöitä

Tammikuu 2010
Vesieristämistä, kaakelointia, koolaamista, panelointia jne.